Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XIII nr. 30

34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 15 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het toepassen van fracken invloed kan hebben op de seismiciteit;

overwegende dat de veiligheid bij fracken nog nader geborgd wordt in de komende wijziging van de Mijnbouwwet;

overwegende dat de regering heeft toegezegd onderzoek te laten doen naar de huidige toepassing van fracken in Nederland, onder meer naar de borging van veiligheid en de grondwaterkwaliteit;

verzoekt de regering, frackingswerkzaamheden op te schorten in afwachting van de seismisch risicoanalyse en de wijziging van de Mijnbouwwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Smaling

Van Veldhoven

Van Tongeren

Dik-Faber