Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XIII nr. 161

34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 161 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 78

Ontvangen 8 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 18 Natuur en regio wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000) en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50 (x € 1.000).

II

In artikel 18 Natuur en regio wordt het verplichtingenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000) en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er € 250.000, gespreid over 5 jaar, wordt vrijgemaakt voor een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan het Poolprogramma. Het Poolgebied neemt toe in economische belangen. Via het onderzoeksprogramma zit Nederland hierbij aan tafel. De dekking hiervan wordt gevonden in het juridisch niet verplichte deel van artikel 18. Middels een kasschuif wordt de uitgave van dit bedrag gespreid over 5 jaar.

Van Veldhoven Jan Vos