34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN

Ontvangen 13 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 12 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.500 (x € 1.000).

B. In artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat worden het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag verhoogd met € 3.500 (x € 1.000).

II

De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen wordt als volgt gewijzigd:

A. Bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden het totaal baten en het totaal lasten verlaagd met € 3.500 (x € 1.000).

B. Bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden het totaal baten en het totaal lasten verhoogd met € 3.500 (x € 1.000).

Toelichting

De opkomst van online verkoop zorgt ervoor dat steeds meer winkelbedrijven ook een webwinkel beginnen. Digitale veiligheid is hierbij zowel voor consument als ondernemer van levensbelang omdat financiële transacties plaatsvinden, privégegevens worden achtergelaten en webwinkels gebruikt kunnen worden door bots. Advies over digitale veiligheid en het kopen van de juiste bescherming tegen inbreuken op die veiligheid kunnen hoge kosten met zich meebrengen en een belemmering vormen voor winkeliers om een webwinkel te beginnen. In aanvulling op het geplande keurmerk Veilig internet voor het MKB/Cybersecure mkb wordt daarom een voorziening getroffen waar mkb-bedrijven op basis van 50%-cofinanciering gebruik van kunnen maken om deze beveiliging aan te schaffen voor bestaande en nieuwe webwinkels of deze te verbeteren. Uitvoering hiervan komt te liggen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De bijdrage aan RVO.nl wordt hiermee in artikel 12 verhoogd met € 3.500.000. Het bedrag dat hiermee is gemoeid wordt gedekt door de bijdrage die RVO.nl in artikel 13 ontvangt voor uitvoering van de WBSO met € 3.500.000 te verminderen. Aangezien de uitvoeringskosten van de gecombineerde WBSO/RDA-regeling in 2016 van € 14 miljoen naar € 19 miljoen (35%) stijgen terwijl de intensivering ongeveer € 100.000.000 (10% van het totaal) is, lijkt de indiener een stijging van de uitvoeringskosten van 10% (€ 1.500.000) adequaat om de uitvoering door RVO.nl veilig te stellen.

Uitvoeringskosten van dit amendement worden gedekt uit dit bedrag en bedragen ten hoogste 2% van het totaal.

Gesthuizen

Naar boven