Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XIII nr. 128

34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN THIEME

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat consumenten zich steeds meer zorgen maken over voedselveiligheid;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre de risicoselectie bij het toezicht van de NVWA op import van levensmiddelen uit derde landen werkt in de zin dat er geen voedsel met verboden stoffen of foutieve etikettering op de Europese markt komt, en de Kamer binnen een half jaar hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Thieme