34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 12 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 11 Goed functionerende economie en markten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 12 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Encryptie is een essentiële voorwaarde voor de vrijheid en veiligheid van mensen. Het is een belangrijk middel om de privacy van mensen, om het recht op vrijheid van meningsuiting te beschermen en om bedrijfsgeheimen te beschermen. Encryptie maakt privécommunicatie mogelijk en stelt journalisten, onderzoekers, advocaten en anderen in staat om zichzelf, hun bronnen, klanten of partners te beschermen. Zelfontwikkeling is alleen mogelijk als je je vrij voelt om verschillende bronnen van informatie en meningen op te zoeken.

Tegelijkertijd proberen sommige overheden encryptie te ondermijnen omdat het de werkzaamheden van politie en veiligheidsdiensten in de weg zou staan. In dit kader wordt dikwijls gepleit voor het inbouwen van achterdeuren. Vooraanstaande cryptografen waarschuwen hier juist tegen, mede omdat niet alleen overheden maar ook criminelen de ingebouwde achterdeuren kunnen gebruiken.

De indieners van dit amendement willen de ontwikkeling en versterking van encryptie ondersteunen door te investeren in het OpenSSL-project, een open source encryptie software library, die voornamelijk door vrijwilligers ontwikkeld wordt. OpenSSL wordt in veel software toegepast, zoals web- en e-mail-servers en mobiele apps en is daarmee van groot belang voor miljoenen mensen over de hele wereld.

Via dit amendement wordt derhalve € 0,5 miljoen vrijgemaakt voor OpenSSL ten behoeve van artikel 11. Dekking wordt gevonden in het juridisch niet verplichte deel van de TKI-toeslag.

Verhoeven

Naar boven