34 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, tijdens het EU-voorzitterschap met een voorstel te komen voor aanpassing van de ecodesign-richtlijn ter ondersteuning van een circulaire economie

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven