34 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN CEGEREK EN REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor bedrijven die circulair willen ondernemen cruciaal is om betrouwbare informatie te hebben over de beschikbaarheid en kwaliteit van grondstoffenstromen, zodat het afval van het ene bedrijf makkelijker als grondstof kan dienen voor het andere bedrijf;

constaterende dat er in Nederland geen centrale plek is waar die informatie beschikbaar en uitwisselbaar is;

verzoekt de regering, te onderzoeken of een kennisbank voor grondstoffen kan dienen om de circulaire economie te bevorderen, bijvoorbeeld door het geven van advies en hulp aan ondernemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek

Remco Dijkstra

Naar boven