Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XII nr. 18

34 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN HOOGLAND

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 130 km/u de standaardsnelheid is op Nederlandse autowegen;

constaterende dat de snelheid op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam nu varieert tussen 100 km/u en 130 km/u en dat wisselende snelheidslimieten onwenselijk zijn;

overwegende dat de A2 inmiddels bovenaan staat voor wat betreft de «boeteopbrengsten», mede door de onduidelijkheid qua wisselende snelheden op het traject zelf;

constaterende dat 130 km/u op het hele traject geen belemmeringen biedt voor de verkeersveiligheid;

overwegende dat aan de geldende wet- en regelgeving – luchtkwaliteit, geluid et cetra – dient te worden voldaan;

verzoekt de regering om, op de A2, tussen Holendrecht en Maarssen, waar de trajectcontrole is, in beide richtingen de maximumsnelheid overdag en ’s nachts zo snel mogelijk, maar uiterlijk medio 2016, gelijk te trekken naar 130 km/u met inachtneming van de wettelijke normen en voor dit project de extra investeringen te plannen en tevens om, vooruitlopend op het gelijktrekken van de maximumsnelheid, de snelheid beter aan te duiden met bijvoorbeeld matrixborden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Hoogland