Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XII nr. 17

34 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN HOOGLAND

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Schiphol als mainport van wezenlijk belang is voor de Nederlandse economie;

overwegende dat de internationale concurrentie tussen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen onderling stevig is;

overwegende dat Schiphol deze concurrentiestrijd minder goed aankan wanneer hij in vergelijking met haar concurrenten te maken heeft met meer regels;

verzoekt de regering, het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) alle regelgeving die betrekking heeft op Schiphol te inventariseren en te vergelijken met de regelgeving waarmee de vier grootste Europese luchthavens te maken hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Hoogland