Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XII nr. 15

34 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat asbest nog altijd een groot milieu en gezondheidsprobleem vormt;

constaterende dat verschillende provincies het probleem van asbestsanering voortvarend willen aanpakken;

constaterende dat het Ministerie van l en M in overleg wil treden met betrokken partijen zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), LTO, Verbond van Verzekeraars, Bouwend Nederland en woningcorporatiekoepels;

verzoekt de regering om, bij dit overleg ook het Interprovinciaal Overleg te betrekken en de voortrekkersrol van de gedeputeerde staten van Limburg en Overijssel te belonen met een tempoversnelling die ertoe leidt dat de saneringsdoelen voor 2024 realistisch worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling