Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XII nr. 11

34 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 28 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement komt € 500.000 beschikbaar voor het in gebruik nemen van een proeffabriek waarmee gescheiden ingezameld textiel kan worden gesorteerd in verschillende soorten vezels. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet richting een circulaire economie voor een grondstof die zowel qua CO2 als qua waterverbruik een hoge milieudruk kent.

Steeds meer textiel wordt gescheiden ingezameld. Textiel wat niet herdraagbaar is wordt gerecycled. Nu gebeurt dit echter alleen in laagwaardige toepassingen zoals poetsdoeken of matrasvulling. Hoogwaardige recycling is mogelijk door vezels te sorteren en deze weer te verwerken tot nieuwe grondstoffen voor nieuwe kleding.

Er is een machine ontwikkeld die vezels kan sorteren waardoor er werkelijk nieuw textiel kan worden gemaakt. Deze innovatie wordt echter op dit moment nog niet ingezet doordat voor het vermarkten van gesorteerde vezels voldoende schaalgrootte nodig is en de markt voor gesorteerde vezels zich nog moet ontwikkelen. Er is daarnaast onder de textielinzamelaars door de grote concurrentie op prijs momenteel geen partij die de aanloopkosten op zich kan nemen.

Het budget is daarom bedoeld om de aanloopkosten van de proeffabriek te dekken. Tegelijk kan de overheid de vraag stimuleren door in aanbestedingen voor bedrijfskleding een percentage hergebruikte vezels te eisen.

Dekking wordt gevonden binnen de niet-juridisch verplichte uitgaven in datzelfde artikel.

Dik-Faber