34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN SCHOUTEN

Ontvangen 1 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 12 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement verhoogt het budget van het Ministerie van Defensie met € 100 miljoen. Eerdere bezuinigingen en internationale missies hebben veel van de krijgsmacht gevraagd en de slagkracht aangetast. Ondertussen is de internationale dreiging aan de grenzen van ons continent alleen maar toegenomen. Om onze vrijheid te kunnen blijven verdedigen en ons ook te kunnen blijven inzetten voor vrede en gerechtigheid elders in de wereld is een extra investering in onze krijgsmacht nodig. De extra middelen dienen te worden aangewend voor de verbetering van de inzetbaarheid van de krijgsmacht, aanvulling van het tekort aan munitie en versterking van de inlichtingencapaciteit.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in het gedeeltelijk terugdraaien van de intensivering van het budget voor de nieuwe geïntegreerde regeling S&O-afdrachtvermindering (samenvoeging van de RDA en de WBSO). Hier wordt een apart amendement voor ingediend.

Segers Schouten

Naar boven