Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 60

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commandant van de Landmacht heeft aangegeven dat Defensie door een gebrek aan middelen het vechten op het hogere niveau is verleerd;

overwegende dat de Algemene Rekenkamer heeft gewezen op de grote financiële en materiële tekorten bij Defensie;

overwegende dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) stelt dat de krijgsmacht door de enorme bezuinigingen buitengewoon kwetsbaar is;

overwegende dat de AIV pleit voor een Deltaplan Krijgsmacht en een miljardenverhoging van het defensiebudget;

overwegende dat in NAVO-verband is afgesproken minstens 2% van het bnp te besteden aan Defensie;

verzoekt de regering, het defensiebudget de komende vijf jaar jaarlijks met 1 miljard euro te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes