Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 59

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij veiligheidsonderzoeken bij Defensie de Verklaring van Geen Bezwaar kan worden ingetrokken op grond van een langdurig verblijf van de partner van een Defensiemedewerker in landen waarmee onvoldoende inlichtingen worden uitgewisseld;

overwegende dat het land van herkomst van een partner hierdoor invloed kan hebben op de arbeidssituatie van Defensiemedewerkers en dat hierdoor de vrijheid van partnerkeuze met voeten wordt getreden;

verzoekt de regering om, ervoor te zorgen dat het land van herkomst van een partner van een Defensiemedewerker geen invloed meer kan hebben op de toekenning van een Verklaring van Geen Bezwaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk