Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 57

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verdere verdieping van de internationale defensiesamenwerking een van de beleidsprioriteiten van de Minister is;

constaterende dat de Europese Unie vele gemeenschappelijke doelen, bedreigingen en uitdagingen kent die een militaire component hebben;

overwegende dat de lidstaten van de EU gezamenlijk het op een na hoogste defensiebudget ter wereld hebben, maar dat dit geld door versnippering niet efficiënt besteed wordt;

verzoekt de regering, tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap intensivering van het Europees Defensie- en Veiligheidsbeleid op de agenda te zetten en de Europese Commissie te vragen te inventariseren hoe lopende samenwerkingstrajecten binnen het EDVB passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff