Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 56

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een veelzijdig inzetbare krijgsmacht alleen mogelijk is met partnerlanden op multilateraal of Europees niveau;

overwegende dat daarvoor van belang is dat landen zich richten op specifieke capaciteiten waarmee zij elkaar aanvullen;

constaterende dat de toegevoegde waarde van Nederland ten opzichte van zijn partners ligt op het terrein van de luchtmacht en de marine;

verzoekt de regering, in de toekomst gericht te investeren in de luchtmacht en de marine, zoals de drones en het Korps Mariniers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi