Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 55

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor een toekomstbestendige krijgsmacht noodzakelijk is om goede cybercapaciteiten te hebben;

overwegende dat het Ministerie van Defensie in 2016 220 miljoen erbij krijgt, oplopend naar 345 miljoen in 2020;

constaterende dat het nog niet goed duidelijk is waar dit extra geld precies aan wordt besteed;

verzoekt de regering, bij de verdeling van de extra middelen voor Defensie ook te investeren in extra cybercapaciteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi