Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 54

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 54 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland zowel een nationale als internationale veiligheidsstrategie kent;

constaterende dat de nationale en internationale veiligheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden;

constaterende dat er op dit moment weinig samenhang lijkt te zijn tussen de nationale en internationale veiligheidsstrategie;

verzoekt de regering, de wenselijkheid en mogelijkheid te onderzoeken van een integrale veiligheidsstrategie waarin zowel de nationale als internationale veiligheid aan bod komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi