Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 53

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse grenzen wagenwijd open blijven staan voor asielzoekers;

constaterende dat Defensie helpt bij de opvang van asielzoekers en tevens defensielocaties ter beschikking stelt aan het COA;

overwegende dat Defensie militairen moet inzetten om de grenzen te sluiten zodat onze veiligheid, identiteit en welvaart beschermd worden;

verzoekt de regering, te stoppen met de begeleiding en opvang van asielzoekers door Defensie, en daarentegen Defensie in te zetten om de grenzen te sluiten voor asielzoekers,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon