Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 52

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 52 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de 43ste Gemechaniseerde Brigade wordt geïntegreerd in de Duitse Eerste Pantserdivisie;

overwegende dat de integratie van Nederlandse legereenheden in de Duitse krijgsmacht een opmaat is naar de vorming van een Europees leger en daarmee de Nederlandse soevereiniteit aantast;

verzoekt de regering, geen legereenheden samen te voegen met die van een vreemde krijgsmacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon