Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 51

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 51 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet tijdens het EU-voorzitterschap voorstellen wil doen die de EU-defensiesamenwerking minder vrijblijvend maken;

overwegende dat Nederland een soevereine staat behoort te zijn en als zodanig ook zijn krijgsmacht behoort aan te sturen;

verzoekt de regering, tijdens het EU-voorzitterschap af te zien van het pleidooi voor het minder vrijblijvend maken van de EU-defensiesamenwerking,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon