Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 50

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN WILDERS

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de islam het in Turkije wint van westerse waarden;

constaterende dat de mensenrechtensituatie in Turkije zienderogen verslechtert, vooral voor journalisten van de vrije media;

constaterende dat Turkije de EU-landen chanteert met de enorme stroom asielzoekers die vanuit Turkije ongehinderd doorreizen richting het Westen;

verzoekt de regering om, er binnen de NAVO op aan te dringen Turkije uit het bondgenootschap te verwijderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Wilders