Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 49

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S.

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Europese defensiesamenwerking een belangrijke manier is om veiligheid te waarborgen;

overwegende dat internationale samenwerking alleen mogelijk is als Nederland een betrouwbare partner is en bereid is tot het aangaan van langdurig afspraken;

constaterende dat het Clingendael-rapport Multi-Year Defense Agreements duidelijk maakt dat meerjarige defensieplannen duidelijke voordelen kunnen bieden;

spreekt uit dat de Kamer zich gaat oriënteren of meerjarige defensieplannen ook in de Nederlandse context mogelijke voordelen kunnen hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink

Günal-Gezer

Teeven

Vuijk

Knops

Bisschop

Houwers

Hachchi

Bontes