Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 48

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN KNOPS EN BISSCHOP

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een directe noodzaak is tot meer geld voor Defensie;

verzoekt de regering, de Defensiebegroting met 200 miljoen te verhogen en deze middelen aan te wenden voor het:

  • verbeteren van de basisgereedheid;

  • versterken van ondersteunende eenheden;

  • verbeteren van het voortzettingsvermogen;

  • versnellen van de aanschaf van de MALE-UAV;

  • volledig compenseren van Defensie voor de WUL;

  • behoud van houwitsers en mijnenjagers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Bisschop