Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 47

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID KNOPS

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering met de toekomstnota «In het belang van Nederland» een financieel en operationeel duurzame krijgsmacht nastreefde, waarbij ambities en middelen met elkaar in evenwicht zouden zijn;

constaterende dat ambities en middelen in twee jaar tijd juist verder uit evenwicht zijn geraakt;

constaterende dat de regering bezuinigd heeft op Defensie, alsmede maatregelen heeft genomen met negatieve effecten op de koopkracht van Defensie;

verzoekt de Algemene Rekenkamer, onderzoek te doen naar het effect van de bezuinigingen en koopkrachtverlagende maatregelen van de regering op Defensie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops