Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 46

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 46 MOTIE VAN HET LID KNOPS

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie kampt met een groot aantal knelpunten en beperkingen en met ambities die niet in evenwicht zijn met de beschikbare middelen;

constaterende dat de regering wel vervolgstappen schetst om te komen tot een meerjarig perspectief voor Defensie, maar geen openheid van zaken geeft over de omvang van de problematiek in financiële zin;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de omvang van de financiële problematiek bij Defensie en daarbij de vervolgstappen om te komen tot een meerjarig perspectief nader te specificeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops