Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 45

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN TEEVEN EN VUIJK

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat honderdduizenden vluchtelingen en migranten richting Europa en Nederland komen via migratie- en smokkelroutes die door Afrika en het Midden-Oosten lopen;

constaterende dat een aantal van die routes door landen lopen waar reeds VN-missies actief zijn;

constaterende dat migranten en vluchtelingen het Schengengebied weten te bereiken en vervolgens ook de Nederlandse grens zonder veel moeite kunnen passeren;

overwegende dat de laatste kilometers richting het Europese vasteland en het Schengengebied slechts het klein staartje vormen van lange migratie- en smokkelroutes;

overwegende dat Nederlandse militaire (inlichtingen)eenheden een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het in kaart brengen, en waar nodig bestrijden, van mensensmokkel en aan het bewaken van zowel de Europese als de Nederlandse grenzen;

verzoekt de regering, zich in te spannen voor het verbreden van de mandaten van VN-missies, zodat het in kaart brengen en het bestrijden van mensensmokkel door militaire eenheden daarvan standaard deel gaat uitmaken in relevante landen en de informatie daarover met die landen en onderling maximaal te delen;

verzoekt de regering tevens, de Nederlandse militaire capaciteiten voor zowel het in kaart brengen en het bestrijden van mensensmokkel in VN-missies, als het bewaken van de buitengrenzen van Europa en de Nederlandse grenzen waar nodig te versterken en in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teeven

Vuijk