Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 43

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de organisatie van de krijgsmacht nog altijd in grote mate is gebaseerd op de periode van de Koude Oorlog;

van mening dat het nuttig kan zijn om te onderzoeken hoe de krijgsmacht efficiënter kan worden georganiseerd;

overwegende dat instituut Clingendael waardevolle adviezen heeft geschreven, zoals het rapport «Clingendael's visie op de krijgsmacht van de toekomst»;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier de krijgsmacht efficiënter kan worden georganiseerd en daarbij het rapport van Clingendael te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk