Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 38

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering heeft besloten de aanschaf van de Amerikaanse MALE UAV, de zogenaamde Reaper, met zeven jaar uit te stellen;

overwegende dat het voor een toekomstbestendige krijgsmacht van noodzaak is om te beschikken over onbemande vliegtuigen;

constaterende dat Frankrijk, Duitsland en Italië een technisch onderzoek starten voor de ontwikkeling van een Europese MALE UAV;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om aan te sluiten bij dit Europees innovatief droneproject en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi