Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 37

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Korps Mariniers een belangrijk nichecapaciteit is van de krijgsmacht;

overwegende dat het Korps Mariniers zich begeeft op het grensvlak van land, zee en lucht;

overwegende dat het Korps Mariniers cruciaal is voor de flexibiliteit van de krijgsmacht;

overwegende dat het Ministerie van Defensie in 2016 € 220 miljoen er bij krijgt, oplopend naar € 345 miljoen in 2020;

constaterende dat het nog niet goed duidelijk is waar dit extra geld aan wordt besteed;

verzoekt de regering, bij de verdeling van de extra middelen voor Defensie ook het budget van het Korps Mariniers te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi