Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 36

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het project MALE UAV (Reaper drones) met zeven jaar is vertraagd;

overwegende dat het onwenselijk is dat defensie voor strategische luchtwaarneming grotendeels afhankelijk blijft van coalitiecapaciteiten;

verzoekt de regering, het project MALE UAV niet uit te stellen en volgens de oorspronkelijke planning weer op te nemen in het materieelprojectenoverzicht (MPO),

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon