Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 33

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID KNOPS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering mijnenjagers en houwitsers in de verkoop heeft staan;

constaterende dat de Kamer zich met de moties Van der Staaij 1 en 2 heeft uitgesproken voor een verhoging van de Defensie-uitgaven;

overwegende dat zowel de mijnenjagers als houwitsers bij verhoging van de Defensieuitgaven mogelijk behouden kunnen blijven voor de krijgsmacht;

overwegende dat behoud ervan bij zou dragen aan het verbeteren van de inzetbaarheid en voortzettingsvermogen en slagkracht van de krijgsmacht, in het licht ook van ernstige knelpunten op het gebied van vuursteun;

overwegende dat vanuit een no regret-benadering onomkeerbare stappen onverantwoord zijn» en kapitaalvernietiging onwenselijk is;

verzoekt de regering, de verkoop van mijnenjagers en houwitsers op te schorten en behoud ervan te betrekken bij de uitvoering van de moties Van der Staaij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops