Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 32

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID KNOPS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland met de Patriot-systemen over een hoogwaardige nichecapaciteit beschikt die internationaal schaars is;

constaterende dat het voortzettingsvermogen van de Patriots beperkt is, hetgeen ook gebleken is bij de missie in Turkije;

verzoekt de regering, over te gaan tot heroprichting van de vierde Patriotbatterij, inclusief commando en logistieke ondersteuning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops