Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 31

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bij een moderne krijgsmacht niet van belang hoort te zijn welk geslacht je hebt, ongeacht de functie die je uitoefent;

constaterende dat op dit moment alleen mannen mogen werken bij het Korps Mariniers;

constaterende dat bij het Korps Commando Troepen wél vrouwen mogen werken;

verzoekt de regering, het Korps Mariniers ook open te stellen voor vrouwen

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi