Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 30

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het onderzoek naar de verwevingsketen bij Defensie sprake is van diverse ernstige problemen;

overwegende dat deze problemen al een aantal jaar spelen, en dus structureel van aard zijn;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om de verwervingsketen voor de zomer van 2016 op orde te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi