Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 26

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KNOPS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering bij de uitvoering van de motie Van der Staaij (34 000, nr. 23) en de door haar geschetste vervolgstappen om te komen tot een meerjarig perspectief voor Defensie niet ingegaan is op personeel en organisatie bij Defensie;

constaterende dat de regering de negatieve inkomenseffecten voor militairen als gevolg van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip niet volledig gecompenseerd heeft;

verzoekt de regering, bij de uitvoering van de moties Van der Staaij 1 en 2 ook in te gaan op het personeel bij Defensie en daartoe concrete maatregelen zoals reparatie van de WUL te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops