Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 25

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KNOPS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering besloten heeft om tijdelijk te bezuinigen op de inzet van reservisten;

overwegende dat deze beheersmaatregel niet alleen ten koste is gegaan van ceremoniële, publieksgerichte activiteiten, maar ook ten koste gaat van oefeningen en trainingen van reservisten;

constaterende dat de bezuiniging tot grote ophef onder reservisten heeft geleid;

overwegende dat de Kamer onvolledig geïnformeerd is over het effect van de bezuiniging;

van mening dat de ontstane ophef zeer te betreuren is en niet voor herhaling vatbaar;

verzoekt de regering, met kracht het reservistenbeleid voort te zetten, de groeiende inzet van reservisten voluit te accommoderen binnen de defensieorganisatie en af te zien van toekomstige bezuinigingen of tijdelijke beheersmaatregelen ten koste van reservisten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops