Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 130

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 130 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 14 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rijksministerraad op 10 oktober 2010 een verdeelsleutel heeft vastgesteld die van toepassing is op de begroting van de kustwacht in het Caribisch gebied;

overwegende dat deze verdeelsleutel niet in verhouding staat tot de mate waarin de diverse landen baat hebben bij de kustwacht in het Caribisch gebied;

verzoekt de regering, zich binnen de Rijksministerraad in te zetten voor een nieuwe verdeelsleutel die meer financiële verantwoordelijkheid neerlegt bij de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon