Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 129

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 129 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 14 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de helft van de kustwachtbegroting, waaronder de luchtverkenningen, volledig door Nederland wordt gefinancierd;

overwegende dat het onwenselijk is dat landen die daar baat bij hebben, te weten Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, daar geen cent aan bijdragen;

verzoekt de regering, te bevorderen dat de verdeelsleutel van toepassing zal zijn op de gehele kustwachtbegroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon