Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 128

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 128 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 14 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering diverse maatregelen neemt als gevolg van een tekort van ruim 3 miljoen euro op de begroting van de kustwacht in het Caribisch Gebied, waaronder bezuinigingen;

constaterende dat indien geen structurele oplossing wordt gevonden voor dit tekort maatregelen noodzakelijk zijn die de operationele inzet van de Kustwacht vergaand zullen raken;

constaterende dat de regering onder druk van dit tekort de mogelijkheden onderzoekt voor «herdimensionering» van de kustwacht;

overwegende dat de regering geen geruststellende maatregelen ten behoeve van de territoriale integriteit en stabiliteit van de Benedenwindse eilanden heeft genomen, ondanks de motie-Knops/Ten Broeke (29 653, nr. 22);

overwegende dat de ontwikkelingen van de veiligheidssituatie in het Caribisch gebied geen enkele aanleiding geven tot herdimensionering van de kustwacht in negatieve zin;

verzoekt de regering, alles in het werk te stellen om herdimensionering van de kustwacht te voorkomen en daarover op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk 3 oktober aanstaande aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Knops

Vuijk

Eijsink