Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VIII nr. 56

34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SLOB

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ongeveer 900.000 leerlingen in het primair onderwijs de komende jaren te maken hebben met trage internetverbindingen op school, vooral in het buitengebied;

overwegende dat in het Bestuursakkoord primair onderwijs afspraken staan over het gebruik van digitale leermiddelen, maar dat veel scholen niet aan de ambities kunnen voldoen;

van mening dat het onwenselijk is dat onderwijsgeld wordt ingezet voor snelle internetverbindingen;

verzoekt de regering:

  • te streven naar aansluiting van alle scholen op snel internet uiterlijk in 2017;

  • het investeringsfonds uit het Bestuursakkoord primair onderwijs open te stellen voor het verbinden van scholen met snel, toekomstvast, betrouwbaar en betaalbaar internet;

  • provincies, gemeenten, internetaanbieders en bedrijven in krimpregio’s te betrekken bij het Doorbraakproject Onderwijs en ICT om tot regionale samenwerking te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Slob