Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VIII nr. 156

34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2016

Tijdens het Wetgevingsoverleg Cultuur van 30 november jl. (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 127) heb ik uw Kamer geïnformeerd over mijn ambitie om voor de zomer van 2016 met de huidige partners binnen het btw-convenant film de evaluatie en herziening van het btw-convenant af te ronden. Met deze brief informeer ik u dat u het resultaat van dit traject na de zomer ontvangt.

Voor de evaluatie en herziening is een extern voorzitter aangetrokken om tot een evenwichtige beschouwing te komen. Ik wil voldoende tijd nemen om vanuit de gedeelde conclusies van de evaluatie tot een gezamenlijk gedragen herziening te komen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker