Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VIII nr. 113

34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 113 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat podiumkunstfestivals een breed en divers publiek trekken en een essentiële bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van kunst en cultuur;

constaterende dat er van de benodigde € 2.600.000 aan extra middelen voor festivals niet meer dan € 180.000 resteert voor een belangrijke groep theater-, dans- en muziekfestivals;

verzoekt de regering, 2,4 miljoen euro toe te voegen aan het Fonds Podiumkunsten, waarbij de dekking wordt gevonden in de 4,2 miljoen euro gereserveerd voor beleidsonderzoek (art. 14),

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk