Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VIII nr. 108

34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 108 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de subsidieregeling en het aanvraagformulier het begrip «maatschappelijke meerwaarde» invulling krijgt aan de hand van de begrippen «publieksbereik» en «ondernemerschap»;

van mening dat dit een te beperkte vertaling is van maatschappelijke meerwaarde;

verzoekt de regering, in overleg met de Raad voor Cultuur een bredere invulling te geven aan het begrip «maatschappelijke meerwaarde», waarbij ook de missie, de visie en het profiel van een instelling kunnen worden meegewogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold