Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VIII nr. 106

34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 106 MOTIE VAN HET LID RAAK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel kunstenaars en medewerkers bij instellingen en festivals een slechte arbeidspositie hebben;

constaterende dat dit mede veroorzaakt wordt door de slechte financiële positie van veel culturele instellingen en festivals;

verzoekt de regering, de financiële positie van instellingen en festivals te versterken door 13,4 miljoen euro extra te investeren in de cultuursector, waarbij de dekking wordt gevonden in de budgetflexibiliteit op de begroting OCW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak