34 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat al jaren fors wordt bezuinigd op onafhankelijke, regionale journalistiek;

constaterende dat een vermindering van 10% bij voorlichting en communicatie op de ministeries (zo'n 60 fte) ongeveer 1 miljoen euro oplevert;

verzoekt de regering, het aantal voorlichters en communicatiemedewerkers bij de ministeries met 10% te verminderen en het geld te investeren in de regionale nieuwsvoorziening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Naar boven