Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VI nr. M

34 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

M MOTIE VAN HET LID VAN WEERDENBURG C.S.

Voorgesteld 15 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de Nederlandse grenzen te sluiten en geen enkele asielzoeker meer toe te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weerdenburg

Faber-van de Klashorst

P. van Dijk

Kops

Van Hattem

Markuszower