34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland in de eerste helft van 2016 het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt;

verzoekt de regering, in deze rol als voorzitter krachtig afstand te nemen van het opengrenzenbeleid van de Duitse bondskanselier Merkel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes

Naar boven