34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN SJOERDSMA

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat dit kabinet geen geopolitieke strategie heeft voor de energievoorziening;

overwegende dat het onwenselijk is om afhankelijk te zijn van autoritaire regimes voor de levering van energie;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk een geopolitieke energiestrategie op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Sjoerdsma

Naar boven