34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wereldwijd 15.000 kinderen Nederlands onderwijs in het buitenland volgen;

overwegende dat de subsidie voor de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland na 2016 ophoudt, wat tot gevolg heeft dat een derde van de Nederlandse scholen in het buitenland moet sluiten;

verzoekt de regering, voor half januari te inventariseren op welke wijze de overheid Nederlandse scholen in het buitenland alsnog zal financieren in 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Van Bommel

Knops

Naar boven